Business

Elektroinštalácia v byte

V spojitosti s rekonštrukciou staršej budovy, domu alebo bytu určite natrafíme takisto na bod, akým je stav jeho elektroinštalácie. V týchto o niečo starších priestoroch to väčšinou dopadne tak, že disponujú menším počtom zásuviek, následkom čoho potom používame samé predlžovacie káble. Technológia a s ňou pravidelné využívanie stále väčšieho množstva elektroniky y a spotrebičov je výsledkom súčasného pokroku v danej oblasti. Stačí zrovnať rok 2020 napríklad s 90-tymi rokmi minulého storočia a vidíme, že dnes sme závislí od väčšieho množstva nielen úžitkovej, ale takisto zábavnej elektroniky. Je teda pochopiteľné, že elektroinštalácia v dnešných bytoch predstavuje už iné, respektíve náročnejšie požiadavky a prísnejšie normy.Elektrická zásuvka, kábel, elektrina.png
A preto je doporučená minimálne revízia elektroinštalačného systému, prípadne následná vymena elektrickych rozvodov v byte cena. Kontrola a výmena rozvodov je vlastne základom a jednou z prvých vecí pri celkovej rekonštrukcii starších miestností. Okrem vodovodu, plynu či kanalizácie k nim následne radíme takisto rozvody elektrickej energie.
Miestnosti s najväčšou spotrebou elektrickej energie
Ak by sme sa mali zamerať na konkrétne miestnosti, kde je odber elektriny spravidla najväčší, k týmto priestorom sa môže radiť kuchyňa. Pokiaľ si predstavíme všeobecný model tejto časti bývania, práve tu sa koncentruje pomerne veľa spotrebičov a tie sú častokrát pustené v prevádzke súčasne. A toto je dôvod, prečo je vo všeobecnosti práve v kuchyni prístup nie k jednej, ale k viacerým samostatným zásuvkám.Kuchyňa, interiér.jpg
Z hľadiska centier bývania so silným odberom elektrickej energie by sme rovnako nemali zabudnúť spomenúť kúpeľňu. Tu je podstatným faktorom najmä práčka, ktorá by mala mať svoju vlastnú, respektíve samostatnú zásuvku. Ostatné menšie spotrebiče (súvisiace s hygienou) by sme tak mali zapájať zvlásť, čiže nemali by byť súčasťou totožného rozvodu, v ktorom je zapojená zmienená práčka.