Nezařazené

Opakovanie je matkou múdrosti


Čítajte a opakujte
 
Ak chcete zlepšiť svoju pamäť, jedným z najjednoduchších cvičení, je čítanie textov, ktoré si vzápätí zopakujete. Začnite krátkymi článkami, ktoré neobsahujú viac ako šesťsto znakov. Ak pre vás ich opakovanie nebude žiadnym problém, postupne prejdite na dlhšie texty. Toto cvičenie samozrejme nemá obmedzenia. Čím viac si budete schopní zapamätať, tým lepšie pre vašu pamäť.

fantazie
 
Hra s predmetmi
 
Ďalším veľmi dobrým cvičením je zapamätávanie predmetov. Je dobré, ak si pri ňom nájdete pomocníka. Ten na stôl položí tri predmety, Vy sa na nich pozriete na dobu desiatich sekúnd. Potom ako ich odloží, budete mať zopakovať čo bolo na stole položené. Predmety samozrejme stále pridávajte. Obmenou tohto cviku je to, že váš pomocník dané predmety vymení a vy budete mať určiť, ktoré z nich to sú.
 
Učte sa cudzie slovíčka
 
 V tomto prípade nehovoríme o učení cudzích jazykov, ale iba konkrétnych slovíčok. Keďže slovo s rovnakým významom znie v inom jazyku úplne odlišne, váš rozum musí poriadne zamakať, nedokáže si ho totiž zapamätať na základe logických postupov. Čím viac slovíčok sa naučíte, tým ľahšie sa vám budú zapamätávať tie ďalšie. Ak chcete na svojej pamäti spozorovať viditeľné výsledky, mali by ste sa denne naučiť minimálne desať nových slovíčok. Počet samozrejme postupne zvyšujte. Výhodou tohto tréningu je aj to, že sa takto viete nepozorovane naučiť cudzí jazyk.

psaní
 
Cvičenia nestačia
 
Pamäťové cvičenia vašu pamäť síce môžu viditeľne zlepšiť, avšak nestačí iba to. Na to, aby sa váš rozum mohol zlepšovať, potrebuje byť v dobre kondícii. Tú dosiahnete najmä správnou životosprávou, veľmi dôležitá je správna strava, pravidelný pohyb a psychický pokoj. Úplnou alfou i omegou je dostatok kvalitného spánku. Únava priamo vplýva na našu pamäť. ak ste teda nevyspatí, alebo trpíte nedostatkom spánku dlhodobo, nemôžete sa čudovať, že vaša hlava nefunguje tak ako má.