Business

Chcete sa zbaviť svojej eseročky?

Mnohé spoločnosti s ručením obmedzeným (najčastejšie podnikateľské formy v SR) žiaľ skôr alebo neskôr dôjdu k svojmu zániku. Respektíve dostanú sa do štádia, kedy ich vlastník (spoločník) uzná, že by bolo výhodnejšie, ak by zrušili svoju činnosť- ale nielen to.

Fakt, že zrušia svoju činnosť ešte neznamená, že voči nim ich vlastník nebude mať finančné, byrokratické a časové záväzky. Pretože naďalej bude oficiálne spoločníkom tejto s.r.o., naďalej bude táto zapísaná v Obchodnom registri a zaregistrovaná na daňovom úrade. Pasivitou tu nič nekončí- ale začína.

Podnikateľ v búrke

Je potrebné zvoliť niektorú z možností jej zrušenia:

Neaktívna spoločnosť s ručením obmedzeným sa dá predať (prevodom svojho obchodného podielu na iného spoločníka), dá sa zlúčiť alebo splynúť s ďalšou firmou, zrušiť súdnym nariadením, môže podstúpiť konkurz alebo nastať likvidacia firmy.

Najčastejšie sa pritom v praxi podnikatelia najčastejšie venujú možnosti, ktorá odznela ako prvá a potom možnosti, ktorú sme spomenuli ako poslednú. Teda vhodným riešením môže byť zmluva o prevode obchodného podielu, v niektorých prípadoch ale asi jediné najfunkčnejšie riešenie predstavuje likvidácia.

Podnikateľ, zmluva

V prípade prevodu obchodného podielu vlastne vravíme o jej predaji inému spoločníkovi- tomu, kto je jej aktívnym spoločníkom okrem vás a svoj obchodný podiel prevediete na neho, alebo naopak o spoločníkovi novom, ktorý sa vlastníkom v tejto eseročke ešte len stane po riadnom naplnení zmluvy o prevode obchodného podielu.

Ako však odznelo- fungovanie a v tomto prípade aj existencia obchodnej spoločnosti sa dá ukončiť jej likvidáciou, kedy vlastne príde k jej úplnému vymazaniu z Obchodného registra a zo záznamov inštitúcií, v ktorých prípadne bola registrovaná. Takéto riešenie zvyčajne prichádza na radu, ak je málo pravdepodobné, že by sa firma predala, alebo ak nemáte záujem zlúčiť ju s firmou inou. Ak svojmu majiteľovi prináša iba časovú a byrokratickú záťaž bez vyhliadok do jej budúcnosti- či už z hľadiska jej aktivity alebo jej predaja.