Muži

Muž a otec = materská

Už niekoľko rokov, platia pre otcov nové pravidlá, ktoré umožňujú mužom poberať materskú dávku výhodnejšie a s menšími obmedzeniami ako predtým. Po splnení zákonom stanovených podmienok otec i matka dokážu využiť takúto možnosť, pričom ich rozhodnutie ísť touto cestou výrazne napomôže aj rodinnému rozpočtu. Ďalej sa zameriame viac na oteckov.

dítě
 
Každý dostane materskú?
            Nie, na dávku nevznikne nárok každému mužovi automaticky, ale rovnako ako matka musí splniť určité podmienky. V prvom rade je nutné, aby bol otec dieťaťa poistený v Sociálnej poisťovni a to minimálne 270 dní za posledné 2 kalendárne roky. Daný bod je dôležitý i pri nástupe otca na materskú, v deň nástupu na materskú s dieťaťom má byť nemocensky poistený alebo v ochrannej lehote, čiže určitý počet dní po skončení poistenia. Pri živnostníkoch sú podmienky totožné, jediný rozdiel je v tom, že otec ako SZČO pri nástupe na materskú nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni za posledných 5 rokov, toleruje sa maximálna výška 5 EUR. Plusom pre vybavovateľov je, že nemusia byť ako rodičia dieťaťa zosobášení. Dokonca nemusia spolu ani bývať v tej istej domácnosti.
 
Čo treba dokladovať?
            Okrem príjmu (z ktorého sa vypočítava materská vo výške 75% hrubej mzdy denného vymeriavaceho základu, samozrejme do zákonom stanovenej maximálnej výšky) a dĺžky poistenia predkladá muž pri žiadosti ešte niekoľko tlačív. Konkrétne z Úradu práce a sociálnych vecí, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok (ten sa nesmie vyplácať súbežne, ak hociktorý z rodičov dostáva materskú). Okrem toho potvrdzuje v Sociálnej poisťovni písomne, že sa s matkou dohodli na prevzatí dieťaťa do starostlivosti.
 
Koľko môže trvať materská?
            Všetko závisí od poberania dávky matkou, pokiaľ jej nevznikol nárok, otec môže nastúpiť na materskú najskôr šesť týždňov po pôrode, v opačnom prípade po skončení poberania u matky. Nemusí však ísť na materskú hneď, túto možnosť môže využiť kedykoľvek, pokiaľ dieťa nemá tri roky. Rozdiel je i v dĺžke poberania, muž môže dostávať peniaze štandardne po dobu 28 týždňov, inak je tomu len v prípade dvoch výnimiek. Pokiaľ ide o slobodného osamelého otca je to 31 týždňov, pri dvojičkách a viactorčatkách až 37 týždňov.

otec s dítětem
 
Materská a práca súčasne?
            Prečo nie, zákon to povoľuje, avšak opäť za určitých podmienok. Nikto neprikazuje mužovi otcovi zostávať doma s dieťaťom, naďalej môže pracovať, dokonca v tej istej firme. Nesmie však byť vedený na rovnakú zmluvu, na ktorú poberá dávku. So zamestnávateľom stačí uzavrieť novú zmluvu a smie pracovať naďalej. V prípade SZČO sa nič nezmení, nemusí vôbec prerušiť živnosť, ďalej môže podnikať. Dokonca po dobu dostávania materskej neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne, taktiež sa ho prestane týkať povinný vymeriavací základ pre minimálne odvody do zdravotnej poisťovne.