Nezařazené

Pasívne domy – ako ich spoznáme

Začnime s definíciou; pasívny dom je energeticky úsporný dom s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Nehnuteľnosť zabezpečuje vysoký komfort celoročne, a spĺňa európske smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD-II). Budovy s mernou potrebou prikurovania cez zimu pod 15 kWh. Celoročné teploty okolo 19°C. Potreba mernej primárnej energie je pod 120 kWh.

konstrukce
 
Čo musí spĺňať pasívny dom?
 
1. Orientácia domuvhodná na využitie slnečnej energie,
väčšina okien má byť orientovaná na južnú stranu.
2. Tepelná izolácia  musí byť dostatočne hrubá

  • Steny min. 30 cm bežnej izolácie, s min. označením U < 0,12 W/(m2K).
  • Strecha min. 40 cm bežnej izolácie, s min. označením U < 0,10 W/(m2K).

3. Podlahamusí byť dostatočne izolovaná;
min. 25 cm bežnej izolácie, označenie min. U < 0,15 W/(m2K).
4. Vzduchová priepustnosť domu izolované
•  drevostavba – s tesniacimi páskami, doskami alebo fóliami;
• murovaná stavba – súvislými omietkami tesne k ostatným prvkom izolácie.
5. Tepelné mosty

domek

odstránené či zredukované so súvislou vrstvou izolácie alebo iným spôsobom.
6. Okná musia mať s nízke hodnoty Uw
Okná s trojsklom a izolačným rámom označené menej ako Uw 0,80 W/(m2K).
7. Dom má byť chránený proti letnému prehrievaniu
vonkajšími žalúziami, roletami či okenicami, čiastočná presah strechy cez steny.
8. Plánovaná /vykonaná kontrola kvality realizácie domuje tiež potrebné ako blowerdoor test (test vzduchovej priepustnosti), pripadne termovízia.
9. Vetranie domumá byť riadený = riadené vetranie s rekuperáciou tepla.
10. Projekt domu má byťoptimalizovaný výpočtom PHPP.
 
Výklad pojmov
 
•  U-hodnota (súčiniteľ prechodu tepla)
vyjadruje kvalitu izolácie. Nižšie hodnoty znamenajú kvalitnejšie a lepšie izolácie stavebných materiálov
•  Vzduchová priepustnosť energetickej obálky budovy má byť čo najnižšia hodnota. Prefukovanie vzduchu cez škáry a netesnosti spôsobuje straty tepla, a zanáša vlhkosť do konštrukcie, ohrozuje stavbu.  Blowerdoor test – simuluje pretlak či podtlak, stredne silný vietor. Nemá preniknúť viac než 0,6-násobok vzduchu objemu domu za hodinu.

moderní dům

•  Tepelné mosty
Miesta v konštrukcii, kde kvôli oslabeniu tepelnej izolácie dochádza k zvýšenému úniku tepla  ochladzovaniu povrchu ako rohy, stĺpy v stene, balkóny. Zanedbané kritériá = výrazné zvýšenie potreby vykurovania, kondenzácia vlhkosti a vznik plesní.
•  Riadené vetranie s rekuperáciou
Technický systém –  výmena vzduchu min. stratou tepla pri vetraní oknami – v zime vzduch odvádza z budovy a ohrieva privádzaný kvalitný vzduch bez prievanu, prachu a hluku z okolia.
•  Termovízia – termografia:
Meranie bezkontaktne – špeciálne kamery zisťujú povrchovú teplotu objektov alebo ich častí. Určuje kritické miesta kde uniká teplo.
•  PHPP – Passive House Planning Package; výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie a spotreby primárnej energie. Spoľahlivá metóda na znižovanie nákladov na bývanie.
•  Merná spotreba primárnej energie
 Použitá energiana prevádzku domu ako vykurovanie, klimatizácia, teplá voda, osvetlenie, domáce spotrebiče.