Business

Zviditeľnite sa a vcíťte sa do potrieb vašich potenciálnych zákazníkov

Predstavte si internetovú ponuku služieb alebo produktov bez toho, aby tu nebola spomenutá čo i len jedna veta a takáto internetová ponuka by bola bez nulových emócií. Boli by to len nejaké fotky a bežnému užívateľovi by vlastne nebola poskytnutá žiadna idea k tomu, prečo by nákup podobných služieb či produktov mal zvažovať. Bol by to len bezduchý obsah.

notebook, znudená žena

Práve preto je dôležité a vlastne nevyhnutné spojenie marketing a emócie. Ak máte určitú predstavu o tom, akým ľuďom, akým spôsobom a čo im chcete ponúknuť, musíte im ísť s touto ponukou v ústrety a zaútočiť na ich podvedomie, city a predovšetkým na ich potreby. Nie nadarmo sa v marketingu vykonáva cielenie na potenciálne skupiny zákazníkov, pretože práve z tohto zistenia sa dá následne dokonale prispôsobovať reklama, ako aj obsah a ponuka.

V skutočne veľa prípadoch hrá podstatnú úlohu prvý dojem a skrátka fakt, že potenciálneho zákazníka niečo na danej ponuke úprimne osloví. Objednávku alebo inú konverziu síce nemusí vykonať ihneď za 5 minúť, ale na 100 % bude o takejto ponuke aspoň rozmýšľať. Dozvie sa o nej a niečím ho zaujala, no a pokojne to môže byť aj týždeň, mesiace a možno rok, kedy príde tá situácia, že sa konečne rozhodne tento tovar alebo tieto služby zakúpiť. Možno ich nepotrebuje teraz, ale z dlhodobého hľadiska ten čas raz príde.

  • Je preto dôležité aby sa o vašej ponuke vôbec dozvedel a zaujala ho niečím originálnym.

smajlík, lapto

Efektívne zviditeľnenie, ale aj tvorbu kvalitného obsahu zahŕňa SEO optimalizácia. Čiže optimalizácia pre internetové vyhľadávače, ktorá má za úlohu pre zverenú internetovú stránku dosiahnuť oveľa vyššie a tým pádom lepšie viditeľné miesto v organických výsledkoch hľadania. Takýto proces za nezaobíde bez copywritingu, teda bez tvorby a publikovania kvalitného textového obsahu, čo bude nejakým spôsobom odkazovať práve na váš web a na váš brand.