Financie

Kolektívne pôžičky- pre koho sú vhodné?

Vhodné sú pre banky príliš rizikových podnikateľov, alebo pre živnostníkov a drobných podnikateľov, ktorí v banke neuspeli, keďže ich príjem banky počítajú zo základu dane z daňového priznania. Pri kolektívnych pôžičkách žiadna podobná podmienka neexistuje, takže keď investori vidia, že žiadateľ má v skutočnosti dostatočný príjem, pravdepodobne poskytnú prostriedky. Podobne ľudia s rôznymi alternatívnymi príjmami, pre banky nevydokladovateľnými alebo neakceptovateľnými, by určite mali skúsiť túto cestu.

procenta.jpg

Zaujímavé môžu byť kolektívne pôžičky aj pre žiadateľov o hypotéku
V banke aktuálne poskytnú hypotéku maximálne vo výške 80 % až 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Nedostatočný príjem alebo regulácia maximálneho úverového zaťaženia voči ročnému príjmu obmedzuje mnohých od získania dofinancovania celej kúpnej sumy. Prípadne je často nemožné získať zdroje na kúpu interiérového zariadenia, rekonštrukciu. Portály pre kolektívne pôžičky žiadnu podobnú reguláciu nemusia riešiť, úver tu tak môžete dostať.
Treťou skupinou môžu byť rizikoví klienti, ktorým v bankách už úver neschvália. Pri kolektívnych pôžičkách neexistuje úrokový strop, takže aj klient s vyššou rizikovosťou môže získať úver, hoci drahší. Takisto je možné dostať úver, aj keď máte zápis v bankovom registri, samozrejme, nie je to pravidlom a závisí od jeho závažnosti a vašej celkovej situácie. Každopádne, ak už úver naozaj potrebujete, je kolektívna pôžička lepšou voľbou ako úver od rôznych neznámych on-line spoločností.
Komu sa kolektívne pôžičky neoplatia?
Ľudia s najlepšou bonitou, ktorým by bez problémov prešiel spotrebný úver aj v banke, nemajú veľa dôvodov využiť kolektívnu pôžičku. Po započítaní poplatkov budú ich výsledné náklady spojené s úverom s veľkou pravdepodobnosťou vyššie, celý proces je navyše dlhší a komplikovanejší ako žiadosť v banke.
Parametre kolektívnych pôžičiek

zaměstnanci.jpg
 
Kolektívne pôžičky sú skôr podobné klasickým úverom, nie hypotékam. Maximálna výška sa zvykne pohybovať okolo 10 000 EUR, najdlhšia doba splatnosti býva často 4-5 rokov. Úrokové rozpätie je dosť široké, závisí od ratingu a rizikovosti žiadateľa. Úroková sadzba pre tých najbonitnejších žiadateľov môže byť na úrovni minima bankového trhu alebo mierne nad ním. Zároveň však môžu získať svoju kolektívnu pôžičku aj vysoko rizikoví žiadatelia, ale s úrokom 30 až 40 %.
 
Ručenie sa väčšinou nevyžaduje, hoci postupne pribúdajú aj kolektívne pôžičky, pri ktorých sa ručí hnuteľným majetkom, alebo nehnuteľnosťou, ktorá sa dofinancuje práve týmto úverom.